Ličartovce
oficiálne strány obce

Školská jedáleň

Aktuálny jedálny lístok - klikni na smajlíka   smiley

Odhlasovanie zo stravy je možné:
- Pondelok: do 8:00
- Ostatné stravovacie dni deň vopred, do 14:00

Odhlásiť sa zo stravy je možné osobne u vedúcej školskej jedálne, telefonicky na nižšie uvedené telefónne číslo alebo na emailovú adresu:

email: jedalen@licartovce.eu

telefón: 0948 789 463 - Kišidayová Danka

ZMENA PLATBY STRAVNÉHO - Materská škola

Od 1.11.2019 sa mení platba za stravné:

Platba za deti bez dotácie na stravu  -  mesačná záloha za celodennú stravu    20 dní x 1,50€ = 30€

                                                               -  mesačná záloha bez olovrantu               20 dní x 1,26€ = 25,20€

Platba za deti s dotáciou na stravu    -  mesačná celodenná strava                     20 dní x 0,30€ = 6€

                                                               -  mesačná záloha bez olovrantu               20 dní x 0,06€ - 1,20€  

Platbu je možné uhradiť bankovým prevodom alebo Internetbakingom - trvalým prevodom

Číslo účtu: SK59 0200 0000 0016 5940 7858, VÚB Banka 

 

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00