Ličartovce
oficiálne strány obce

Zmluvy

Dátum zverejneniaZmluva / číslo zmluvyCenaZmluvné strany
23.02.2021 Zmluva o dielo č.3/2021
3/2021
14400.00Envio, s.r.o.
Obec Ličartovce
27.01.2021 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Obec Ličartovce
31.12.2020 Zmluva o nájme nebytového priestoru
JFAMILY, s.r.o.
Obec Ličartovce
31.12.2020 ZMLUVA o poskytovaní právnej pomoci a právnej poradenskej služby
300.00JUDr. Lýdia Farbakyová, advokátka
Obec Ličartovce
18.12.2020 Dohoda o umiestnená monitorovacieho objektu na pozemku
30.00Výskumný ústav vodného hospodárstva
Obec Ličartovce
15.12.2020 Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy_VSD
2033/VSD/2020
Východoslovenská distribučná, a.s.
Obec Ličartovce
04.12.2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
363/2020
65.12Obec Kysak
Obec Ličartovce
27.11.2020 Zmluva o výpožičke_SODB_2021
Štatistický úrad SR
Obec Ličartovce
25.11.2020 Zmluva o poskytovaní geodetických služieb
4800.00Optyway s.r.o
Obec Ličartovce
19.11.2020 Zmluva o dielo
5232.00TRISTAR s.r.o.
Obec Ličartovce
11.11.2020 Zmluva o dielo "Oprava výtlkov"
4118.40FEDEST s.r.o. Zlatá Baňa
Obec Ličartovce
26.10.2020 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Obec Ličartovce
21.10.2020 Dohoda_UPSVaR Prešov_AP
UPSVaR Prešov
Obec Ličartovce
20.10.2020 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
800.00Ing. Peter Kobzoš
Obec Ličartovce
20.10.2020 Zmluva o vytvorení spoločného školského úradu
Ing. Andrea Turčanová, primátorka
Obec Ličartovce
12.10.2020 Dohoda_UPSVaR Prešov
20/37/010/107
UPSVaR Prešov
Obec Ličartovce
06.10.2020 Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Ľubomír Ludvik Windoors
Obec Ličartovce
06.10.2020 Kúpna zmluva "Kvalitná pitná voda a čisté ŽP"
VVS, a.s. Košice
Obec Ličartovce
21.09.2020 Dodatok č.2 k zmluve o výkone správy majetku obce č. 767/13/2008
VVS, a.s. Košice
Obec Ličartovce
08.09.2020 Zmluva o dielo na prípravu a realizáciu
TRISTAR s.r.o.
Obec Ličartovce
27.08.2020 Zmluva o predaji a kúpe publikácií a ich doplnkov_MŠ
Dr. Josef Raabe Slovensko,s.r.o.
Obec Ličartovce
25.08.2020 Zmluva o združenej dodávke elektriny
767/13/2008
Energie 2, a.s. odštepný závod Energie2, a.s.-Predaj elektriny a plynu, o.z.
Obec Ličartovce
13.08.2020 Zmluva o nájme futbalového ihriska a priestorov šatní budovy CVČ č. 02/08/2020/ZoN
Obec lemešany
Obec Ličartovce
10.08.2020 Zmluvy o poskytnutí dotácie pre ZO Únie žien Ličartovce
2/2020
160.00Základná organizácia Únie žien Slovenska Ličartovce
Obec Ličartovce
10.08.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2020
450.00Rímskokatolícka Farnosť sv. Martina Ličartovce
Obec Ličartovce
10.08.2020 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2020
90.00Miestny odbor Matice slovenskej, Ličartovce
Obec Ličartovce
15.07.2020 Zmluva o poskytnutí dotácie pre FC Ličartovce na rok 2020
01/07/2020
2250.00Športový klub FC Ličartovce
Obec Ličartovce
10.07.2020 Zmluva o poskytnutí služby
360.00URBITECH s.r.o.
Obec Ličartovce
07.07.2020 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy_Ličartovce 233
261.00Východoslovenská distribučná, a.s.
Obec Ličartovce
07.07.2020 Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy_Ličartovce 239
261.00Východoslovenská distribučná, a.s.
Obec Ličartovce
strana 1 z 5      

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00