Ličartovce
oficiálne strány obce

Zmluvy

Dátum zverejneniaZmluva / číslo zmluvyCenaZmluvné strany
23.01.2020 Nepomenovaná zmluva
Sentia Finance s.r.o.
Obec Ličartovce
23.01.2020 Zmluva o dielo a Licenčná zmluva na použitie diela
Sentia Finance s.r.o.
Obec Ličartovce
07.01.2020 Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy č. 96/011/19
Prima banka Slovensko,a.s.
Obec Ličartovce
20.12.2019 Zmluva o dielo na vyhotovenie a dokončenie diela "Modernizácia športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce"
GMT Plus, s.r.o.
Obec Ličartovce
16.12.2019 Dodatok č. 5 k Zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom a s drobným stavebným odpadom
Kosit East, s.r.o.
Obec Ličartovce
12.12.2019 Rámcvá kúpna zmluva o podmienkach vzájomnej spolupráce
Hurka s.r.o. Prešov
Obec Ličartovce
12.12.2019 Rámcová kpna zmluva
Tauris, a.s.
Obec Ličartovce
06.12.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Ing. Peter Kobzoš
Obec Ličartovce
29.11.2019 Nájomná zmluva - Prenájom vyrezávaného dreveného betlehemu
Juraj Antoňák
Obec Ličartovce
28.11.2019 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
O2 Slovakia,s.r.o.
Obec Ličartovce
26.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Súkromné CVČ Filia, n.o.
Obec Ličartovce
26.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Súkromné CVČ Chrobák
Obec Ličartovce
26.11.2019 Dodatok k zmluve o výkone správy majetku obce č. 767/13/2008
VVS, a.s. Košice
Obec Ličartovce
19.11.2019 Zmluva o najme pozemku uzavretá v súlade s ustanoveniam Občianskeho zákonníka
Urbárska spoločnosť pozemkové spoločenstvo Ličartovce
Obec Ličartovce
18.11.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Obec Kysak
Obec Ličartovce
26.09.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
5/2019
1000.00RKC – sv. Martina, farnosť Ličartovce
Obec Ličartovce
20.08.2019 Výroba dreveného erbu obce Ličartovce
Zmluva o dielo
500.00Juraj Antoňák
Obec Ličartovce
23.07.2019 Realizácia prác "Údržba a oprava interiérových priestorov v MŠ Ličartovce"
Zmluva o dielo
9637.04Apicolor s.r.o.
Obec Ličartovce
22.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
4/2019
500.00Miestny odbor Matice slovenskej, Ličartovce
Obec Ličartovce
18.07.2019 Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
Zmluva o poskytovaní služieb
Národný bezpečnostný úrad
Obec Ličartovce
17.07.2019 Zmluva o reklame
Zmluva o reklame
120.00Profesionálny register s.r.o.
Obec Ličartovce
17.07.2019 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na rok 2019
Zmluva o poskytnutí dotácie
3888.00Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Obec Ličartovce
11.07.2019 Traktor NEW HOLLAND T4.55 a vlečka Molčik EDK 3000
24/2019
41040.00AGROTEC Slovensko s.r.o.
Obec Ličartovce
09.07.2019 Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Modernizácia športovísk a detských ihrísk v obci Ličartovce
074PO220314
143658.69Pôdohospodárska platobná agentúra
Obec Ličartovce
02.07.2019 Leasing traktora NEW HOLLAND T4.55
SK-FL-00713-0619
Deutch Leasing Slovakia, spol.s.r.o.
Obec Ličartovce
02.07.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
-
5000.00Športový klub FC Ličartovce
Obec Ličartovce
01.07.2019 Vykonávanie činnosti preventivára požiarnej ochrany Obce Ličartovce
-
120.00ATH – PO Trade s.r.o.
Obec Ličartovce
01.07.2019 Zabezpečenie činnosti poskytovateľa zameraná na ochranu pred požiarmi, BOZP, zdravé pracovné a životné podmienky.
-
192.00ATH – PO Trade s.r.o.
Obec Ličartovce
24.06.2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ličartovce v roku 2019
-
200.00Slovenský zväz zdravotne postihnutých
Obec Ličartovce
24.06.2019 Zhotoviť a odovzdať dielo - Zníženie energetickej náročnosti budovy centra voľného času
-
196764.54ALVEST MONT MIDDLE EAST s.r.o.
Obec Ličartovce
strana 1 z 3      

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Utorok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Streda:   07:30 - 17:00               11:30 - 12:30 obed
Štvrtok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Piatok:   07:30 - 12:00               11:30 - 12:30 obed