Ličartovce
oficiálne strány obce

Základné údaje o obci

SYMBOLY OBCE: 

Vlajka

Erb podľa pečate z roku 1786

PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA

Prvý raz sa spomína obec Ličartovce v listine z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. daroval istému zemanovi majetok v doline Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom Ličartoviec.

POLOHA:

Obec  leží v údolí rieky Torysa v nadmorskej výške okolo 243 m.n.m. na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. 

Má výhodnú dispozičnú polohu, nachádza sa v strede medzi mestami Prešov a Košice.

KRAJ:                                    Prešovský

OKRES:                                 Prešov

REGIÓN:                               Dolnotoryšský

PREDVOĽBA:                      051

ROZLOHA:                          829 ha

POČET OBYVATEĽOV:      976

DOPRAVA:

Občania využívajú autobusovú aj vlakovú dopravu.

INŽINIERSKE SIETE:

Napojenie na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom, a.s.

Dostupný internet.

Pokrytie signálom všetkých mobilných operátorov.

Obec je zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu.

Obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu.

Obec je celoplošne plynofikovaná.

ŠKOLSTVO:

V obci sa nachádza základná a materská škola.

CIRKEV:

Väčšina občanov je katolíckeho vierovyznania.  Obec má vlastnú farnosť. Rímsko-katolický kostol je zasvätený sv. Martinovi, biskupovi.

ZÁUJMOVÉ ORGANIZÁCIE:

V obci Ličartovce pôsobí viacero záujmových organizácii, či už v kultúrnej, športovej alebo spoločenskej oblasti. Ich členovia sa aktívne zapájajú do života v obci a úspešne reprezentujú našu obec.

Folklórny súbor ROZMARÍN

Matica Slovenska

Únia žien

Zväz zdravotne postihnutých

Športový klub FC Ličartovce

Dobrovoľný hasičský zbor obce Ličartovce

Urbariát pozemkové spoločenstvo Ličartovce

OBEC LIČARTOVCE SPRAVUJE:

Obecný úrad

Základnú školu 1. stupeň

Materskú školu

Školskú jedáleň

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Obecný cintorín a dom smútku

Spoločný stavebný úrad

PREDAJNE A REŠTAURÁCIE:

COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo

Predajňa mäsa

Pohostinstvo

Reštaurácia Licardi

SOCIÁLNE SLUŽBY:

Centrum sociálnych služieb Clementia

Denný stacionár sv.Martin, n.o.

FIRMY:

V intraviláne obce sa nachádzajú prevádzky úspešných firiem:

Remoza, s.r.o. Ličartovce

GloboPlastt, s.r.o.

Jafholz, s.r.o.

Korida group, s.r.o.

Scania Slovakia, s.r.o.

 

 

 

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Utorok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Streda:   07:30 - 17:00               11:30 - 12:30 obed
Štvrtok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Piatok:   07:30 - 12:00               11:30 - 12:30 obed