Ličartovce
oficiálne strány obce

Základné údaje o obci

Symboly obce: 
Vlajka
Erb podľa pečate z roku 1786
Prvá písomná zmienka:
Prvý raz sa spomína obec Ličartovce v listine z roku 1249, v ktorej kráľ Belo IV. daroval istému zemanovi majetok v doline Svinky, ktorý na východnej strane susedil s chotárom Ličartoviec.
Poloha:
Obec  leží v údolí rieky Torysa v nadmorskej výške okolo 243 m.n.m. na styku Košickej kotliny s východným okrajom Šarišskej vrchoviny. 
Má výhodnú dispozičnú polohu, nachádza sa v strede medzi mestami Prešov a Košice.
Kraj:                                    Prešovský
Okres:                                 Prešov
Región:                               Dolnotoryšský
Predvoľba:                      051
Rozloha:                          829 ha
Počet obyvateľov:      976
Doprava:
Občania využívajú autobusovú aj vlakovú dopravu.
Inžinierské siete:
Napojenie na telekomunikačnú sieť Slovak Telekom, a.s.
Dostupný internet.
Pokrytie signálom všetkých mobilných operátorov.
Obec je zásobovaná pitnou vodou z obecného vodovodu.
Obec má vybudovanú čiastočnú kanalizáciu.
Obec je celoplošne plynofikovaná.
Školstvo:
V obci sa nachádza základná a materská škola.
Cirkev:
Väčšina občanov je katolíckeho vierovyznania.  Obec má vlastnú farnosť. Rímsko-katolický kostol je zasvätený sv. Martinovi, biskupovi.
Záujmové organizácie:
V obci Ličartovce pôsobí viacero záujmových organizácii, či už v kultúrnej, športovej alebo spoločenskej oblasti. Ich členovia sa aktívne zapájajú do života v obci a úspešne reprezentujú našu obec.
Folklórny súbor ROZMARÍN
Matica Slovenska
Únia žien
Zväz zdravotne postihnutých
Športový klub FC Ličartovce
Dobrovoľný hasičský zbor obce Ličartovce
Urbariát pozemkové spoločenstvo Ličartovce
Obec Ličartovce spravuje:
Obecný úrad
Základnú školu 1. stupeň
Materskú školu
Školskú jedáleň
Dobrovoľný hasičský zbor obce
Obecný cintorín a dom smútku
Spoločný stavebný úrad
Predajne a reštaurácie:
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
Predajňa mäsa
Pohostinstvo
Reštaurácia Licardi
Sociálne služby:
Centrum sociálnych služieb Clementia
Denný stacionár sv.Martin, n.o.
Firmy:
V intraviláne obce sa nachádzajú prevádzky úspešných firiem:
Remoza, s.r.o. Ličartovce
GloboPlastt, s.r.o.
Jafholz, s.r.o.
Korida group, s.r.o.
Scania Slovakia, s.r.o.
 

 

 

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Utorok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Streda:   07:30 - 17:00               11:30 - 12:30 obed
Štvrtok:   07:30 - 15:00               11:30 - 12:30 obed
Piatok:   07:30 - 12:00               11:30 - 12:30 obed