Ličartovce
oficiálne strány obce

Základná škola

Základné údaje

Zriaďovateľom základnej školy je obec Ličartovce. Výučbový proces je zabezpečený prvým stupňom ZŠ, ročníky 1-4.                                               

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Gáborová   

Učiteľka:              Mgr. Daniela Šotíková
Vychovávateľka: Bc. Michala Sokolová
Kontakt:               051/7931728
 
Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni
 
História školy

Od roku 1883 do roku 1931 bola v Ličartovciach Rímsko-katolícka erárna cirkevná škola. Školská budova stála v strede obce. Bola to malá stará budova nevyhovujúca pre výučbu. V roku 1931 Ministerstvo školstva a národnej osvety vyhovelo žiadosti obecného zastupiteľstva a povolilo zriadiť dvojtriednu Štátnu ľudovú školu v Ličartovciach. Bola naďalej umiestnené v starej budove, ktorá bola v roku 1934 opravená.

Pozemok na stavbu novej školy bol obci pridelený z veľkostatku Dr. D. Pillera, ktorý sa ho chcel dobrovoľne vzdať, Štátnym pozemkovým úradom na základe výnosu najvyššieho správneho súdu o výmere 2000 štvorcových siah.

Od 1.9.1944 do 1.3.1945 bola škola obsadená nemeckými vojakmi, takže výuka v tom čase bola prerušená. Počas prechodu frontu boli školské pomôcky a učebnice zničené. S vyučovaním sa začalo 1.3.1945, takže v školskom roku 1944/45 sa vyučovalo iba 4 mesiace.

Od roku 1991 pracoval na škole folklórny krúžok pod vedením manželky riaditeľa školy L. Križovenskej.

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00