Ličartovce
oficiálne strány obce

Úradná tabuľa

Názov záznamuVyvesenéDátum zvesenia
 Verejná vyhláška - Osvetlenie cintorína v obci Ličartovce VO súčasťou cintorína06.02.202020.02.2020
 Výzva na predkladanie ponúk31.01.202001.05.2020
 Verejná vyhláška - Výzva na vykonanie výrubu/oklesnenia stromov a iných porastov21.01.202020.02.2020
 Oznámenie o výške a zložení platu13.01.2020
 Návrh rozpočtu - rekapitulácia06.01.202024.03.2020
 Zmena cestovného poriadku od 1.1.202023.12.201901.03.2020
 Ordinačné hodiny počas Vianočných sviatkov Dr. Bayerlová13.12.201905.01.2020
 Verejný účet na pomoc ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici, Prešov13.12.201901.01.2020
 Verejná vyhláška - Oznamenie začatia územného konania na inžinierskú líniovú stavbu - Optická sieť M.S.Profi12.12.2019
 Verejná vyhláška - Oznamenie miesta uloženia písomnosti09.12.201901.01.2020
 Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo 11.12.201906.12.201912.12.2019
 Voľby do NR SR 2020 - elektronická adresa na doručenie "Oznamenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie"04.12.201901.01.2020
 Projekt "Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Ličartovce"04.12.2019
 Verejná vyhláška - Oznamenie o začatí územného konania pre stavbu "Verejné osvetlenie cintorína v obci Ličartovce"28.11.201901.01.2020
 Návrh rozpočtu na rok 2020 - príjmy19.11.201903.12.2019
 Návrh rozpočtu na rok 2020 - výdavky19.11.201903.12.2019
 Zámer ku KZ Ličartovce_vodovod_kanalizácia19.11.2019
 Verejná vyhlaška - Oznamenie začatia územného konania na inžiniersku líniovú stavbu18.11.201903.12.2019
 Voľby do Národnej rady SR 29.02.2020 - Informácie pre voliča05.11.201929.02.2020
 Voľba poštou Email adresa NRSR 202005.11.201929.02.2020
 VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu obce Ličartovce05.11.201906.12.2019
 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie - Napojenie parciel na cestu I-20 v obci05.11.201901.03.2020
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.10.2019 - pozvánka.pdf28.10.201901.11.2019
 Verejná výhlaška - napojenie parciel CKN 307-1, 307-2 a 307-3 na cestu I-20 v obci LIčartovce16.10.201931.10.2019
 Verejná výhlaška - Rekonštrukcia plynovodu Haniska-Drienovská Nová Ves, obec Ličartovce-Drienovská Nová Ves16.10.201931.10.2019
 Verejná vyhláška - Napojenie pacriel CKN 306, KN-C 307/8, KN-307/9 na cestu I/20 v obci Ličartovce16.10.201931.10.2019
 Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a dolnkov č.1 Územného plánu obce Ličartovce.07.10.201908.11.2019
 Verejná vyhláška - Rodinný dom Laguna - uzemné rozhodnutie26.09.201911.10.2019
 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce16.09.201901.01.2020
 Verejná výhlaška - Stavebné povolenie Bc. Matúš Sabadoš a manž. Bc. Daniela Sabadošová12.09.201926.09.2019
      strana 4 z 5      

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00