Ličartovce
oficiálne strány obce

Úradná tabuľa

Názov záznamuVyvesenéDátum zvesenia
 Verejná výhlaška - napojenie parciel CKN 307-1, 307-2 a 307-3 na cestu I-20 v obci LIčartovce16.10.201931.10.2019
 Verejná výhlaška - Rekonštrukcia plynovodu Haniska-Drienovská Nová Ves, obec Ličartovce-Drienovská Nová Ves16.10.201931.10.2019
 Verejná vyhláška - Napojenie pacriel CKN 306, KN-C 307/8, KN-307/9 na cestu I/20 v obci Ličartovce16.10.201931.10.2019
 Návrh VZN o vyhlásení záväznej časti Zmien a dolnkov č.1 Územného plánu obce Ličartovce.07.10.201908.11.2019
 Verejná vyhláška - Rodinný dom Laguna - uzemné rozhodnutie26.09.201911.10.2019
 Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce16.09.201901.01.2020
 Verejná výhlaška - Stavebné povolenie Bc. Matúš Sabadoš a manž. Bc. Daniela Sabadošová12.09.201926.09.2019
 Verejná vyhláška - Rodinný dom Laguna 420 a oporný múr02.09.201918.09.2019
 Zrušenie opatrenia - mor plodu včiel27.08.201912.09.2019
 Zmluva o umeleckom výkone21.08.201901.01.2020
 Oznámenie o prerokovaní Správy o hodnotení zmeny činnosti „Areál skladov Ličartovce“07.08.201923.08.2019
 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru01.08.201917.08.2019
 Plán udržateľnej mobility Košického samosprávneho kraja - ROZSAH HODNOTENIA.pdf30.07.201915.08.2019
 Výlukové práce 29.7.2019 Kysak – Drienovská Nová Ves.pdf26.07.201930.07.2019
 Zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.7.2019 - pozvánka.pdf26.07.201901.08.2019
 Areál skladov Ličartovce – správa o hodnotení26.07.201901.01.2020
 Verejná vyhláška - oznámenie rekonštrukcie VTL plynovodu24.07.201929.08.2019
 Oslavy 770. výročia prvej písomnej zmienky o obci22.07.201925.08.2019
 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č.2/201927.06.201912.12.2019
 Registrácia chovov s jednou ošípanou na domácu spotrebu25.01.201931.12.2019
      strana 4 z 4

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00