Ličartovce
oficiálne strány obce

Úradná tabuľa - detail záznamu

Všeobecne záväzné nariadenie o určení výšky finančných poplatkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Ličartovce
Vyvesené od 16.09.2019

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23

Pondelok:   07:30 - 15:30               11:30 - 12:00 obed
Utorok:   07:30 - 15:30               11:30 - 12:00 obed
Streda:   07:30 - 17:00               11:30 - 12:00 obed
Štvrtok:   07:30 - 15:30               11:30 - 12:00 obed
Piatok:   07:30 - 12:00               11:30 - 12:00 obed