Ličartovce
oficiálne strány obce

Materská škola - základné informácie

Zriaďovateľom materskej školy je obec Ličartovce.

Riaditeľka: Mgr. Alena Kovařová
Učiteľky   : Mgr. Patrícia MIhaliková
                   Bc. Veronika Timková
                   Bc. Patrícia Ducárová
 
                    

Stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 31.10.2019 boli schválené Nové poplatky za návštevu a stravovanie v MŠ.

Poplatok za školné je treba uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK38 5600 0000 0004 5914 9001

Z histórie

Toto predškolské zariadenie v Ličartoviciach začalo svoju činnosť 1.11.1952 v miestnosti Národnej školy s dennou dochádzkou 20 detí. Po otvorení novej školskej budovy v roku 1962 bola daná dňom 17.4.1963 do prevadzky dvojtriedna MŠ s celodennou opaterou a stravou, s kapacitou 50 detí.

S výstavbou novej MŠ na pozemku v blizkosti ZŠ sa začalo v roku 1977. Dňa 1.9.1981 bola daná do užívania na tú dobu moderná MŠ.

V lete roku 2019 boli priestory pre deti zrekonštruované a rozšírené o novú miestnosť.

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00