Ličartovce
oficiálne strány obce

Cirkev

Doklady o cirkevnom zivote miestnych obyvatelov nam boli poskytnute v archive kosickej Arcidiecezy. V rokoch 1749-1755 rimsko-katolicky kostol sa v obci nenachadzal. Veriaci sa zhromazdovali na bohosluzby a obrady v kaplnke velkostatku, ktoru spravovala grofka Juliana Mednanska. Svate omse prichadzal vysluhovat kaplan z Drienova. Prislusnost miestnych obyvatelov k nabozenskemu vyznaniu bola v tom case nasledovna:
Rimsko-katolici:     dospeli: 114    deti: 30
Grecko-katolici:      dospeli: 24     deti: 9
Evanj. Ausb.vyzn.:  dospeli: 38     deti: 14

V obci bol v tej dobe dreveny greckokatolicky kostol. Vybudovali ho evanjelici bez zasvatenia patronovi. Bol v nom kamenny oltar, lavice neboli, chorus bol dreveny bez organu, zvonica bola drevena.

Rimsko-katolicky kostol zasvateny sv. Martinovi, biskupovi bol postaveny v roku 1820 v tradiciach barokovo-klasicistickeho slohu, renovovany v roku 1861 a v roku 1937. V roku 1937 zakupili obcania hlavny oltar Sv. Martina. Vyhotovil ho bardejovsky majster P. Gresak. Cely obnos si obcania zlozili z dobrovolnych darov. Pred kostolom je postaveny dreveny a ponize kostola kamenny kriz. V roku 1946 bolo do kostola zavedene elektricke osvetlenie, v roku 1957 bola vykonana oprava kostola a to: vymena krovu v zadnej casti a bol dany novy plech na strechu. Na podlahu bola dana keramicka dlazba. Tiez bola vyspravena vonkajsia omietka a nastrek vonkajsej fasady.

Z iniciativy spravcu fary vdp. Jana Sedlaka rad Kapucinov za prispenia obcanov Licartoviec aj susednych obci zakupil dom c. 113 pre potreby rehole. Dna 5.9.1996 bola slavnostna vysviacka Domu kapucinov.

Kontakt

Obecný úrad Ličartovce
Ličartovce 239
082 03 Lemešany
obec.licartovce@gmail.com
+421 51 793 17 23
0903 770 536

 

Úradné hodiny 

Pondelok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Utorok:   07:30 - 11:30               12:30 - 15:00 
Streda:   07:00 - 11:30               12:30 - 17:00
Štvrtok:   NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok:   07:30 - 12:00